CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ MỚI

New HOI AN City

Không những tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất, New Hoi An City còn là một dự án cực kỳ hiếm hoi mở bán khi đã hoàn thành việc xây dựng. Cộng với việc sở hữu khu condotel mặt tiền biển độc đáo, bạn sẽ bị thuyết phục hoàn toàn bởi tiềm năng đầu tư vào New Hoi An City thực sự là cơ hội sinh lợi bền vững.
Cơ hội đầu tư
X2 VIBE HỘI AN

X2 VIBE HỘI AN

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  676.2 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  5 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 302.23 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Bathroom 3
 8.  Swimming pool
 9. Gate
 10. Deck

II - UPPER FLOOR: 124.22 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony

III - TERRACE: 6.8 m2

 1. Kid place

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  623.9 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  5 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 131.34 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Bathroom 3
 8.  Swimming pool
 9. Gate
 10. Deck

II - UPPER FLOOR: 124.22 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony

III - TERRACE: 6.8 m2

 1. Kid place

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  665 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  5 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 131.34 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Bathroom 3
 8.  Swimming pool
 9. Gate
 10. Deck

II - UPPER FLOOR: 124.22 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony

III - TERRACE: 6.8 m2

 1. Kid place

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  659.8 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  5 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 131.34 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Bathroom 3
 8.  Swimming pool
 9. Gate
 10. Deck

II - UPPER FLOOR: 124.22 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony

III - TERRACE: 6.8 m2

 1. Kid place

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  572.6 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  5 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 131.34 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Bathroom 3
 8.  Swimming pool
 9. Gate
 10. Deck

II - UPPER FLOOR: 124.22 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony

III - TERRACE: 6.8 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  559.3 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  5 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 131.34 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Bathroom 3
 8.  Swimming pool
 9. Gate
 10. Deck

II - UPPER FLOOR: 124.22 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony

III - TERRACE: 6.8 m2

 1. Kid place

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  799 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  6 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 304.64 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Laudry room
 8. Bedroom 1
 9. Bedroom 2
 10. Foyer
 11. Swimming pool
 12. Deck
 13. Gate

II - UPPER FLOOR: 153.9 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony
 8. Junior bedroom

III - TERRACE: 6.81 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  773.4 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  6 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 304.64 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Laudry room
 8. Bedroom 1
 9. Bedroom 2
 10. Foyer
 11. Swimming pool
 12. Deck
 13. Gate

II - UPPER FLOOR: 153.9 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony
 8. Junior bedroom

III - TERRACE: 6.81 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  689.6 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  6 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 304.64 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Laudry room
 8. Bedroom 1
 9. Bedroom 2
 10. Foyer
 11. Swimming pool
 12. Deck
 13. Gate

II - UPPER FLOOR: 153.9 m2

 1. Master badroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony
 8. Junior bedroom

III - TERRACE: 6.81 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  753.6 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  6 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 304.64 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Laudry room
 8. Bedroom 1
 9. Bedroom 2
 10. Foyer
 11. Swimming pool
 12. Deck
 13. Gate

II - UPPER FLOOR: 153.9 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony
 8. Junior bedroom

III - TERRACE: 6.81 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  751 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  6 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 304.64 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Laudry room
 8. Bedroom 1
 9. Bedroom 2
 10. Foyer
 11. Swimming pool
 12. Deck
 13. Gate

II - UPPER FLOOR: 153.9 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony
 8. Junior bedroom

III - TERRACE: 6.81 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  1 Căn

 • VỊ TRÍ

  TRI VIET HOI AN RESORT

 • DIỆN TÍCH

  755.7 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  6 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

I - GROUND FLOOR: 304.64 m2

 1. Living room
 2. Dinning room
 3. Kitchen
 4. Store
 5. Bathroom 1
 6. Bathroom 2
 7. Laudry room
 8. Bedroom 1
 9. Bedroom 2
 10. Foyer
 11. Swimming pool
 12. Deck
 13. Gate

II - UPPER FLOOR: 153.9 m2

 1. Master bedroom
 2. Fover
 3. Bedroom 03
 4. Bedroom 04
 5. Bathroom 3
 6. Master bathroom
 7. Balcony
 8. Junior bedroom

III - TERRACE: 6.81 m2

 1. Kid place

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  20 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT / 1 / 2 / 3 / 4

 • DIỆN TÍCH

  47 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  01 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh 5 m2
2 - Phòng khách 10 m2
3 - Phòng ăn 5 m2
4 - Nhà bếp 6 m2
5 - Phòng ngủ 11 m2
6 - Toilet 6 m2
7 - Ban công 4 m2

 

 

 

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  20 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT / 1 / 2 / 3 /4

 • DIỆN TÍCH

  61 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  1 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh 4 m2
2 - Phòng khách 13 m2
3 - Phòng ăn  10 m2
4 - Nhà bếp  8 m2
5 - Phòng ngủ  16 m2
6 - Toilet  6 m2
7 - Ban công  4 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  48 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT / 1 / 2 / 3 /4

 • DIỆN TÍCH

  74 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  2 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  5 m2
2 - Phòng khách  12 m2
3 - Phòng ăn  5 m2
4 - Nhà bếp  4 m2
5 - Phòng ngủ 1 12 m2
6 - Phòng ngủ chính 20 m2
7 - Toilet 1  7 m2
8 - Toilet 2 5 m2
9 - Ban công  4 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  40 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT / 1 / 2 / 3 /4

 • DIỆN TÍCH

  72 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  2 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  3 m2
2 - Phòng khách  9 m2
3 - Phòng ăn  6 m2
4 - Nhà bếp  5 m2
5 - Phòng ngủ 1 10 m2
6 - Phòng ngủ chính 19 m2
7 - Toilet 1 6 m2
8 - Toilet 2 6 m2
9 - Ban công 8 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  4 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  Tấng 3

 • DIỆN TÍCH

  118 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  2 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  5 m2
2 - Phòng khách  12 m2
3 - Phòng ăn  8 m2
4 - Nhà bếp  5 m2
5 - Phòng ngủ 1 14 m2
6 - Phòng ngủ chính 17 m2
7 - Toilet 1 8 m2
8 - Toilet 2 6 m2
9 - Ban công 43 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  4 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  tầng 2

 • DIỆN TÍCH

  129 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  3 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  7 m2
2 - Phòng khách  14 m2
3 - Phòng ăn  18 m2
4 - Nhà bếp  10 m2
5 - Phòng ngủ 1 15 m2
6 - Phòng ngủ 2 14 m2
7 - Phòng ngủ chính 22 m2
8 - Toilet 1 7 m2
9 - Toilet 2 8 m2
10 - Ban công  14 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  20 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT / 1 / 2 / 3 /4

 • DIỆN TÍCH

  135 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  3 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  10 m2
2 - Phòng khách  24 m2
3 - Phòng ăn  9 m2
4 - Nhà bếp  11 m2
5 - Phòng ngủ 1  16 m2
6 - Phòng ngủ 2  16 m2
7 - Phòng ngủ chính 19 m2
8 - Toilet 1  7 m2
9 - Toilet 2 7 m2
10 - Ban công 16 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  2 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  tầng 4

 • DIỆN TÍCH

  187 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  2 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  4 m2
2 - Phòng khách  27 m2
3 - Phòng ăn  6 m2
4 - Nhà bếp  5 m2
5 - Phòng ngủ 1  17 m2
6 - Phòng ngủ chính 18 m2
7 - Toilet 1  9 m2
8 - Toilet 2  9 m2
9 - Ban công 92 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Phần ban công có trong diện tích thực nhận nhưng không nằm trong giá bán.

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  20 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT / 1 / 2 / 3 /4

 • DIỆN TÍCH

  63 m2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  1 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  6 m2
2 - Phòng khách  14 m2
3 - Phòng ăn  7 m2
4 - Nhà bếp  5 m2
5 - Phòng ngủ  15 m2
6 - Toilet  7 m2
7 - Ban công  9 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  16 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  tầng 1

 • DIỆN TÍCH

  153 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  2 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  5 m2
2 - Phòng khách  13 m2
3 - Phòng ăn  4 m2
4 - Nhà bếp  4 m2
5 - Phòng ngủ 1  12 m2
6 - Phòng ngủ chính 20 m2
7 - Toilet 1  5 m2
8 - Toilet 2  7 m2
9 - Ban công  83 m*

* Phần ban công có trong diện tích thực nhận nhưng không nằm trong giá bán.

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  4 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  tầng 1

 • DIỆN TÍCH

  278 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  3 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  6 m2
2 - Phòng khách  14 m2
3 - Phòng ăn  19 m2
4 - Nhà bếp  9 m2
5 - Phòng ngủ 1  16 m2
6 - Phòng ngủ 2  14 m2
7 - Phòng ngủ chính  22 m2
8 - Toilet 1 7 m2
9 - Toilet 2  10 m2
10 - Ban công  161 m2*

* Phần ban công có trong diện tích thực nhận nhưng không nằm trong giá bán.

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  12 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT

 • DIỆN TÍCH

  62 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  1 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  4 m2
2 - Phòng khách  14 m2
3 - Phòng ăn  8 m2
4 - Nhà bếp  4 m2
5 - Phòng ngủ  14 m2
6 - Toilet  7 m2
7 - Ban công  11 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  2 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT

 • DIỆN TÍCH

  62 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  1 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  4 m2
2 - Phòng khách  14 m2
3 - Phòng ăn  8 m2
4 - Nhà bếp  4 m2
5 - Phòng ngủ  14 m2
6 - Toilet  7 m2
7 - Ban công  11 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  2 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT

 • DIỆN TÍCH

  122 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  2 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  4 m2
2 - Phòng khách  14 m2
3 - Phòng ăn  13 m2
4 - Nhà bếp  15 m2
5 - Phòng ngủ 1  18 m2
6 - Phòng ngủ chính 25 m2
7 - Toilet 1  7 m2
8 - Toilet 2  5 m2
9 - Ban công  21 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  2 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT

 • DIỆN TÍCH

  134 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  3 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  3 m2
2 - Phòng khách  26 m2
3 - Phòng ăn  15 m2
4 - Nhà bếp  8 m2
5 - Phòng ngủ 1 14 m2
6 - Phòng ngủ 2  14 m2
7 - Phòng ngủ chính 22 m2
8 - Toilet 1  6 m2
9 - Toilet 2  6 m2
10 - ban công  20 m2

 

Thông tin tổng quan

 • SỐ LƯỢNG

  2 Căn hộ

 • VỊ TRÍ

  TRỆT

 • DIỆN TÍCH

  192 M2

 • SỐ LƯỢNG PHÒNG NGỦ

  3 Phòng

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

1 - Tiền sảnh  4 m2
2 - Phòng khách  28 m2
3 - Phòng ăn  12 m2
4 - Nhà bếp  10 m2
5 - Phòng ngủ 1  18 m2
6 - Phòng ngủ 2  21 m2
7 - Phòng ngủ chính 25 m2
8 - Toilet 1  6 m2
9 - Toilet 2  6 m2
10 - Ban công  62 m2

 

Lý Do Vì Sao Nên Đầu Tư

NEW HOI AN CITY

CAM KẾT LÃI RÒNG CỐ ĐỊNH 9% TRONG 10 NĂM

CAM KẾT LÃI RÒNG CỐ ĐỊNH 9% TRONG 10 NĂM

Không chỉ góp phần xây dựng và phát triển du lịch Quảng Nam, các nhà đầu tư tại New Hoi An City còn được đảm bảo mức lợi nhuận hấp dẫn với lãi ròng cố định 9% trong 10 năm được cam kết bởi chủ đầu tư HBCI.
QUYỀN SỞ HỮU LÂU DÀI

QUYỀN SỞ HỮU LÂU DÀI

Sở hữu lâu dài một biệt thự hoặc căn hộ tại trái tim du lịch Hội An là quyền lợi chỉ có các chủ nhân tại New Hoi An City có thể thực hiện được.
CƠ HỘI SINH LỜI NHANH CHÓNG

CƠ HỘI SINH LỜI NHANH CHÓNG

Các dịch vụ tại New Hoi An City đang được trông đợi và hi vọng có thể khắc phục tình trạng quá tải dịch vụ du lịch và lưu trú do tốc độ tăng trưởng liên tục của du lịch Hội An. Đầu tư tại đây không chỉ sinh lời nhanh chóng mà còn mang lại một cơ hội phát triển ổn định.
CHÍNH SÁCH VAY VỐN HẤP DẪN

CHÍNH SÁCH VAY VỐN HẤP DẪN

Bên cạnh việc mang lại cơ hội đầu tư hiếm có tại New Hoi An City, chủ đầu tư dự án cùng ngân hàng còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ vốn hấp dẫn cho những nhà đầu tư tâm huyết, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển du lịch Quảng Nam.
NHẬN 28 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG ĐẲNG CẤP

NHẬN 28 ĐÊM NGHỈ DƯỠNG ĐẲNG CẤP

Sở hữu bất động sản tại New Hoi An City, nhà đầu tư không chỉ nhận được cơ hội gia tăng lợi nhuận ổn định mà còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế 28 đêm tại hệ thống khách sạn và nghỉ dưỡng của BHMA trên toàn thế giới.
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN LINH HOẠT

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN LINH HOẠT

Chỉ với 800 triệu đồng đã sở hữu ngay căn hộ sát biển là câu chuyện khó tin mà có thật ở New Hoi An City. Với chính sách thanh toán ưu đãi linh hoạt, dự án là cơ hội hiếm có cho những nhà đầu tư có tầm nhìn và biết nắm bắt xu hướng nhanh chóng.

TẢI VỀ BROCHURE DỰ ÁN

NẾU CÓ HỨNG THÚ VÀ MUỐN TÌM HIỂU THÊM, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

 • 0901.000.996 - 0901.005.996

CHAT TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TRỰC TIẾP TƯ VẤN DỰA TRÊN NHU CẦU THỰC TẾ CỦA QUÝ KHÁCH

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

NEW HOI AN CITY

9 7 6 5 3 2 1